ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ

ต้องการแสดงราคา
ขายขายที่ดินเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสมุทรปราการ

ค้นพบ 11 รายการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-30 ไร่
ที่ตั้ง : คลองราชาเทวะ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-11 ไร่
ที่ตั้ง : คลองราชาเทวะ(ราชาเทวะ) บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-10 ไร่
ที่ตั้ง : บางเมือง เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-82 ไร่
ที่ตั้ง : คลองราชาเทวะ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-2 ไร่
ที่ตั้ง : เมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-58 ไร่
ที่ตั้ง : เมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-67.5
ที่ตั้ง : ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-93
ที่ตั้ง : ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-81.3
ที่ตั้ง : ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-2.5
ที่ตั้ง : ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-18
ที่ตั้ง : ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินเปล่าธนาคารยึด จังหวัดสมุทรปราการ เช็คที่ดินเปล่าติดธนาคาร จังหวัดสมุทรปราการ ค้นหาที่ดินเปล่าติดธนาคาร จังหวัดสมุทรปราการ ขายที่ดินเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ